“Идеал Roleder” е компанија основана во 1996 година во Тетово. Се занимава со проектирање, производство и монтажа на алуминиумски прозорци и врати пластика. Активност на пазарот лежи во Македонија, Косово, Црна Гора и Албанија. Во повеќе од 13 години искуство, “Идеал Roleder” помина низ различни фази на својот развој, се гради во безбедна чекори и денес нуди професионални и високо квалитетна работа. Стана многу почитуван и добро познати во Македонија и косовскиот пазар.
Идеал Roleder е еден од само компании во Македонија кои со високо ниво на професионализам, со специјализирани тимови и блиско партнерство со светски реномирани компании.

• Она што го разликува “Идеал Roleder”?
Искуство над 13 години
Познато име во македонскиот пазар
професионален менаџмент
Професионални инженерски и технички тим
Комплетна единица на производство
Висок квалитет на работа
Комуникација и праведност кон клиентите
Партнерството со меѓународно познати фирми
Проекти за проширување надвор од Македонија